Tin tức công nghệ

BKHITECH Cung cấp phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương

BKHITECH Cung cấp phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương

31 Tháng 7 2016

 CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ Thông tin về hồ sơ lý lịch:  Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã...

Hệ thống phần mềm thu phí giao thông

Hệ thống phần mềm thu phí giao thông

Hệ thống phần mềm thu phí giao thông

12 Tháng 5 2016

Hệ thống phần mềm thu phí giao thông được áp dụng cho các trạm...

Khách hàng

Hotline 1: 0933 911 039 Hotline 2: 0933 911 039 Email: thietkewebsitehangdau@gmail.com